Welkom op onze websites!
sectie02_bg(1)
hoofd(1)

Voorzorgsmaatregelen voor het onderhoud van de infraroodspectrometer

In de afgelopen jaren heeft de milieubeschermingsindustrie geprofiteerd van meerdere gunstige beleidsmaatregelen, waarvan kan worden gezegd dat ze de voorkeur genieten.Het groeitempo van de industrie is meerdere malen groter dan het BBP.Tegelijkertijd betekent de stijgende prijs-winstverhouding van beursgenoteerde milieubeschermingsbedrijven ook dat de miljardencake van milieubescherming de aandacht van de kapitaalmarkt trekt.Daarom is het de enige manier voor de toekomstige milieubeschermingsindustrie om de hefboomwerking van de markt diep te integreren, de kapitaalmarkt als het baanbrekende steunpunt te nemen en de koning van elk onderverdelingsveld te creëren.De energiespectrumtechnologie van Tianjin is hier volledig op voorbereid!De milieubeschermingsindustrie is een sterke steun voor groene ontwikkeling en milieubeschermingsapparatuur is de kernkracht van de hele industrie, wat betekent dat onder de biljoenen halo van de milieubeschermingsindustrie de markt van milieubeschermingsapparatuur zal blijven bloeien.In de moderne samenleving is "groen" geleidelijk een starre vraag naar levensomstandigheden geworden, dus het is niet moeilijk voor te stellen met welke kansen producten die tot de categorie van milieubescherming behoren, zullen worden geconfronteerd.Beheersing van waterverontreiniging, bestrijding van luchtverontreiniging, bestrijding van bodemverontreiniging, behandeling van vast afval en andere gebieden van milieubescherming werken samen, de vraag naar gerelateerde apparatuur voor milieubescherming neemt toe.De uitbreiding van de industriële keten heeft geleid tot meer goederenwaarde en de industrie voor milieubeschermingsapparatuur helpt snel alle lagen van de bevolking om de transformatie van nieuwe en oude kinetische energie te voltooien.Niet alleen het milieubehandelingsproject van de overheid heeft apparatuur nodig, maar ook industriële apparatuur voor energiebesparing en emissiereductie.Zelfs op de civiele markt zijn waterzuiveringsinstallaties, luchtzuiveringsinstallaties, draagbare formaldehydedetectoren en ander gerelateerd explosief geld verschenen.Het is duidelijk dat de definitie van de industrie voor milieubeschermingsapparatuur niet langer beperkt is tot professionele milieubeschermingsapparatuur zoals rioolwaterzuiveringsapparatuur, VOS-monitor en apparatuur voor de behandeling van gevaarlijk afval, en de dekking ervan wordt verder uitgebreid.

Geen wonder dat veel mensen zeggen dat apparatuur voor milieubescherming bijna overal aanwezig is, of het nu gaat om industriële productie of het dagelijks leven.Deze stille "penetratie" brengt meer ondernemingen en kapitaaljacht met zich mee.Volgens openbare statistieken is het jaarlijkse gemiddelde groeipercentage van de industrie voor milieubeschermingsapparatuur ongeveer 15-20%.De leidende adviezen over het versnellen van de ontwikkeling van de industrie voor de productie van milieubeschermingsapparatuur, uitgegeven door het ministerie van industrie en informatietechnologie, brengen duidelijk naar voren dat de outputwaarde van de industrie voor milieubeschermingsapparatuur tegen 2020 biljoen yuan zal bereiken. Het bericht over het afdrukken en verspreiden van de preferentiële catalogus van bedrijfsinkomstenbelasting voor speciale apparatuur voor energiebesparing, waterbesparing en milieubescherming, gezamenlijk uitgegeven door 5 afdelingen, stelde voor dat 24 apparatuur voor milieubescherming 10% belastingkrediet kan genieten.Allerlei gunstig beleid maakt de weg vrij voor de industrie voor milieubeschermingsapparatuur en stimuleert milieubeschermingsbedrijven om zich bij het team van ontwerp, onderzoek en ontwikkeling, productie en innovatie van milieubeschermingsapparatuur aan te sluiten.Natuurlijk betekent de vrijgave van het beleidsdividend ook dat de rook van het verzamelen van de helden sterker wordt.Daarom is het dringend om zich snel aan te passen aan de ontwikkelingstrend van de industrie, het kernconcurrentievermogen van binnenlandse ondernemingen te verbeteren en in de toekomst de belangrijkste richting van milieubeschermingsapparatuur te begrijpen.Onder invloed van de nationale strijd tegen waas hebben bijvoorbeeld ontzwavelings- en denitrificatieapparatuur, VOC's-detectieapparatuur, stofverwijderingsapparatuur, luchtzuiveringsinstallatie enzovoort veelbelovende ontwikkelingsperspectieven.Bij de uitgebreide behandeling van het watermilieu wordt ook een infrarood-oliedetector krachtig gebruikt.De transformatievraag van ondergrondse pijpgalerijen blijft stijgen, de markt van slibbehandelingsapparatuur neemt toe, de warmte van membraanbehandelingsapparatuur en componenten is verbeterd en de huishoudelijke waterzuiveraar zit vol glans.Als professionele fabrikant van infraroodspectrometers en infraroodolie-analysatoren, heeft de energiespectrumtechnologie zich altijd gehouden aan de bedrijfsfilosofie van "diep inzicht in de behoeften van gebruikers, streven naar het creëren van uitstekende producten en het helpen van klanten bij het oplossen van fundamentele problemen", strevend naar nauwkeurige en efficiënte professionele technische diensten voor klanten.Vooruitblikkend naar de toekomst, zal energiespectrumtechnologie blijven helpen bij de continue verbetering van het industrietoepassingssysteem, ter bevordering van de gezonde ontwikkeling van de organisatie.


Posttijd: 10 nov-2020